Hàm trên hô - Hàm dưới hô

Để tiếp nối chuỗi bài viết về nhận biết răng hô, mời bạn xem tiếp bài viết về hàm trên hô - hàm dưới hô.

 Hô hàm trên - hô hàm dưới không đạt tỷ lệ thẩm mỹ E - line

Đây là kiểu hô mà cả hai hàm đều phát triển và đưa ra trước quá mức so với cấu trúc xương của toàn khuôn mặt. Trường hợp này bệnh nhân thường thấy mình hô khá nhiều, cả môi trên và môi dưới đều nhô ra hơn bình thường so với đường thẩm mỹ (E line). Môi bệnh nhân căng và không tự khép lại được ở tư thế nghỉ tự nhiên.

 Hàm trên hô - hàm dưới hô ở mức độ nhẹ

Nếu nhận thấy mình không ở trường hợp này, bạn hãy tham khảo 3 bài viết nhận biết răng hô sau nhé.

- Hàm trên hô - hàm dưới bình thường.

- Hàm trên hô - hàm dưới lùi vào.

- Hàm trên bình thường - hàm dưới lùi.

Hãy đăng ký ngay

Bác sĩ sẽ tư vấn niềng răng trực tiếp cho bạn

Bài viết liên quan